EIRP Proceedings, Vol 1 (2006)

ÎNVĂŢĂMÎNTUL JURIDIC UNIVERSITAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: DEZVOLTARE ŞI TENDINŢE DE REFORMARE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN

Gheorghe Avornic

Abstract


Contextul socio-cultural al epocii contemporane i-a atribuit educaţiei, dar mai cu seamă învăţămîntului, forma cea mai organizată a procesului de formare a personalităţii, un statut prioritar. În situaţia cînd cunoştinţele şi nivelul intelectual al omului devine pentru societate (mai mult ca oricînd), resursă strategică şi factor de bază a evoluţiei civilizaţiei umane, învăţămîntul capătă noi dimensiuni cu referire la toate domeniile vieţii. În aceste circumstanţe învăţămîntul, educaţia, nu este apreciat doar ca efect al dezvoltării social-economice, dar ca premisă a tuturor transformărilor.


ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.