EIRP Proceedings, Vol 1 (2006)

COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI ŞI AFACERILOR INTERNE. DIMENSIUNE A COOPERĂRII STATELOR EUROPENE

Luca Iamandi

Abstract


Cooperarea statelor în domeniul justiţiei şi afacerilor interne constituie un domeniu a cărui necesitate şi importanţă s-au afirmat pe parcursul cooperării europene. Acest domeniu reprezenta iniţial pilonul al III-lea al Uniunii Europene, alături de Comunităţile Europene şi P.E.S.C. ulterior prin Tratatul de la Amsterdam, dispoziţiile privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală au fost introduse în primul pilon). Deşi iniţial nu a existat un domeniu specializat consacrat justiţiei şi afacerilor interne, dezvoltarea cooperării europene a impus creearea unui spaţiu de libertate, securitate şi de justiţie în care cetăţenii Uniunii Europene să fie protejaţi împotriva criminalităţii organizate şi să se bucure de un respect deplin a drepturilor fundamentale pe întreg teritoriul statelor membre.


ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.